Är Bibeln intolerant? Förtryckande? Sexistisk? Homofobisk? Förlegad? Irrelevant? - Amy Orr-Ewing

 

     
      JOFFI MISSIONSBUTIK
      Vendesgatan 1C
      291 53 KRISTIANSTAD
      info@joffi.se
      044-12 00 30