Kristen djupmeditation - Wilfrid Stinissen
Många människor i vår tid längtar efter fördjupning, stillhet och frid, man söker efter kontakt...
209:-
Den allra vanligaste människan - Emilia Fogelklou
Emilia Fogelklou var en ivrig sökare och genom en omfattande brevväxling med många olika...
159:-
Att komma hem - Henri Nouwen
När Henri Nouwen första gången ser Rembrandts målning "Den förlorade sonens återkomst" uppstår...
195:-
Skaparens hemlighet - Dorothy Sayers
I Skaparens hemlighet, (The Mind of the Maker) ger oss den slagfärdiga och humoristiska...
219:-
Det inre ljuset - Thomas Kelly
Djupt inom oss alla finns ett själens underbara tempel, ett heligt rum, ett gudomligt centrum, en...
165:-
Om bön - CS Lewis
Om bön var den sista bok som C S Lewis skrev och den har blivit mycket uppmärksammad. Den utkom...
189:-
Vägen till kontemplation - Thomas Merton
"Varje ögonblick och varje händelse i varje människa liv på jorden sår någonting i hennes själ.
219:-
Steg på vägen - Gunnel Vallquist
"Vi lever i ett spänningsfält: å ena sidan det rationella, bevisbara, förnuftiga, å andra sidan...
139:-
Liv i gemenskap - Dietrich Bonhoeffer
Likaväl som ingen kan vara människa utan medmänniskor, kan ingen heller vara kristen utan andra...
189:-
 
 
 
 

     
      JOFFI MISSIONSBUTIK
      Vendesgatan 1C
      291 53 KRISTIANSTAD
      info@joffi.se
      044-12 00 30