Kyrkan lovsjunger - Carl Sjögren
Har vi någonsin konsumerat så mycket musik som i dag? Räkna de inpluggade hörlurarna på...
125:-
Högt i tak i heliga rum - Johna Dalman
Kyrkobyggnader och kyrkorum är aldrig tomma, aldrig tysta. De rymmer Guds tilltal, och det gör...
198:-
Messy Church 2
Messy Church 2 bjuder på samma blandning av kreativitet, gemenskap och vilja att dela den kristna...
229:-
Politisk och profetisk diakoni - Anna Ardin
Politisk och profetisk diakoni handlar om att som kyrka stå på de förtrycktas sida. Att som...
179:-
Tillitens gemenskap - Niclas Blåder
Tillitens gemenskap beskriver relationen mellan kyrkoråd och kyrkoherdar. Boken bygger på ett...
269:-
Livskraftens lerkärl - Uppsatser och essayer - Christian Braw
Livskraftens lerkärl är en bild från det gamla Rom. Imperiets gigantiska huvudstad kunde inte...
245:-
Kristen gudstjänst - en introduktion - Stina Fallberg Sundmark (red.)
Den kyrkliga kartan i Sverige ritas ständigt om. Det ökar behovet av en ny bok om kristen...
249:-
Vägens gemenskap
Följ med på en resa där vandrarna får dela med sig av sina tankar och funderingar kring tron.
298:-
Undervisa i kristen tro  - Anders Hagman
Teologi och pedagogik hör ihop som två sidor av samma mynt. Det som lärs är beroende av vad som...
99:-149:-
Som en rörelse - På spaning efter diakoni i vår tid - Karin Ahlqvist, Charlotte Säll
Boken Som en rörelse lyfter olika perspektiv av det diakonala området och ger röst åt många...
229:-
Beskrifning om de swenska församlingars forna och närwarande tilstånd -  Israel Acrelius
Israel Acrelius bok, som utgavs år 1759 och nu för första gången nytryckts på svenska, är en av...
264:-
Kontinuitet och förnyelser - Markus Hagberg (red.)
Under 2017 var det framför allt två frågor som präglade den svenskkyrkliga kontexten:...
198:-
Den Karismatiska väckelsen - vad hände? - Claes-Göran Bergstrand
Under senare delen av 1960-talet, och hela 70-talet berördes svensk kristenhet av den helige...
229:-
Vägen - En bok om katekumenatet
Katekumenatet är ett sätt för församlingen att möta vuxna som söker en tro. Det är en väg in i...
149:-
Kyrkokalendern 2018-2019 - Vi firar gudstjänst
145:-
En annan Kyrka - Dag Sandahl
Ny, synnerligen intressant och tankeväckande bok av Dag Sandahl!
200:-
Förnyelse - Förbistring - Försoning - Arne Olsson
Sedan 1970-talet har den ekumeniska rörelsen resulterat i ett närmande mellan lokala kristna...
264:-
Skolavslutningar i kyrkan och spelet om religion i svensk skola - Viktor Aldrin
Skolavslutningar i kyrkan och spelet om religion i svensk skola
225:-
Sök Babylons fred - Joel Halldorf
Sök Babylons fred : Om kyrkans identitet och politiska engagemang
Att bygga inifrån - Per-Olof Sjögren
Per-Olof Sjögrens bok Att bygga inifrån, har sin främsta styrka i att den inte endast är ett...
225:-
Confessio Augustana - Torbjörn Aronsson, Kjell O. Lejon, Hans Lindholm, m.fl
Denna utgåva av Augsburgska bekännelsen är en nyöversättning med kommentarer av Rune Söderlund.
229:-
Begravningsverksamheten och Svenska kyrkan  Bo Solfverberg, Jan-Olof Aggedal
I boken Begravningsverksamheten och Svenska kyrkan ställs frågan hur samhället bäst ordnar den...
239:-
Inspiration till vigseltal
Inspiration till vigseltal samlar tio texter med bilder och tankar om kärlek och tvåsamhet.
149:-
Alla tiders bok del 1 - Vägen väntar
Alla tiders bok heter den serie studiematerial som Sensus ger ut tillsammans med Svenska kyrkans...
145:-
Prästen i kyrkan - En bok för Svenska kyrkans prästerskap
En grupp präster har kommit samman för att dels sinsemellan samtala om innebörden och innehållet...
172:-
Uppdrag Förtroendevald
Några kommer att bli nyvalda i Kyrkoval 2013 och ska tillträda sin första mandatperiod, andra är...
318:-
Uppdrag förtroendevald - INSIDAN
Uppdrag: Förtroendevald – Insidan tar vid efter Uppdrag: Förtroendevald: Vad är det vi som är...
259:-
Feminism och kyrkan - Lina Mattebo
Går det att vara feminist och kristen? Hur har kvinnors roll sett ut i kyrkan genom historien?...
189:-
Tolv möten med Jesus
Alla har vi våra egna bilder av Jesus formade genom livet. I antologin Tolv möten med Jesus...
199:-
Ledarskapets hantverk - Lennarth Hambre
I boken Ledarskapets hantverk beskriver Lennarth Hambre olika aspekter som innefattas i ledarens...
149:-
Julkrubbans historia - Ewa Bigestans
Julkrubbans historia berättar om hur krubban blivit en omistlig del av julfirandet i Sverige.
245:-
Föregående123
 

     
      JOFFI MISSIONSBUTIK
      Vendesgatan 1C
      291 53 KRISTIANSTAD
      info@joffi.se
      044-12 00 30