Mässbok
Mässbok – det oumbärliga komplementet till Kyrkohandboken
858:-
Matrikel 2018
Matrikel för Svenska kyrkan 2018 är en oumbärlig bok för dig som verkar inom kyrkan. Den årligen...
675:-
Kollektbok
Gäller från den 1 januari 2007. Blanketten är justerad med hänsyn till det nya kollekt - och...
304:-
Inspiration till doptal
Inspiration till doptal samlar tio texter med bilder och tankar om gemenskapen med Gud och Guds...
149:-
Den svenska evangelieboken, litet format
Den svenska evangelieboken. Verbum har i sin layout strävat efter att göra texterna tydliga och...
317:-
Den svenska kyrkohandboken - engelska, franska, tyska, spanska
Innehåller utdrag ur 1986 års handbok på engelska, franska, tyska och spanska utifrån de fyra...
254:-
Kyrkans förbön - Martin Modéus
Kyrkans förbön är ett redskap för församlingen som vill fördjupa arbetet med förbönen men är...
419:-
Handbok för textläsare Årgång 3 - Gillis Simonsson m fl
Det krävs både kunskap, träning och lite mod att läsa texter högt i en gudstjänst. Hur uttalas...
434:-
Handbok för textläsare Årgång 2 - Gillis Simonsson m fl
Det krävs både kunskap, träning och lite mod att läsa texter högt i en gudstjänst. Hur uttalas...
434:-
Handbok för textläsare Årgång 1 - Gillis Simonsson m fl
Det krävs både kunskap, träning och lite mod att läsa texter högt i en gudstjänst. Hur uttalas...
434:-
Kyrkohandbok för Svenska kyrkan Del 1 - 2018
Innehåller ordningar för Den allmänna gudstjänsten med musiken från Musikvolymen.
429:-
Missale för Svenska kyrkan - 2018
Innehåller ordningar för Den allmänna gudstjänsten med musiken från Musikvolymen.
1 290:-
Kyrkohandbok för Svenska kyrkan Musikvolym - 2018
Musiken till Kyrkohandboken. Musikserierna A-E.
690:-
Kyrkohandbok för Svenska kyrkan Musikvolym, spiral - 2018
Musiken till Kyrkohandboken. Musikserierna A-E.
790:-
Inspiration till vigseltal
Inspiration till vigseltal samlar tio texter med bilder och tankar om kärlek och tvåsamhet.
149:-
Matrikel 2017
Matrikel för Svenska kyrkan 2017 är en oumbärlig bok för dig som verkar inom kyrkan. Den årligen...
675:-
 

     
      JOFFI MISSIONSBUTIK
      Vendesgatan 1C
      291 53 KRISTIANSTAD
      info@joffi.se
      044-12 00 30